BĐS cho thuê

PENTHOUSE CHO THUê

62.500.000 VND

334 m 2 | 5 Phòng ngủ | 3 Phòng tắm

Ciputra - Hanoi

Xem chi tiết

CăN Hộ CHO THUê

33.600.000 VND

128 m 2 | 3 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm

Toà E Ciputra - Hà Nội

Xem chi tiết

CăN Hộ CHO THUê

96.000.000 VND

267 m 2 | 4 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm

The Link Ciputra - Hanoi

Xem chi tiết

CăN Hộ CHO THUê

53.000.000 VND

250 m 2 | 3 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm

Golden Westlake - Hà Nội

Xem chi tiết

CăN Hộ CHO THUê

45.000.000 VND

154 m 2 | 3 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm

The Link 3 - Ciputra - Hanoi

Xem chi tiết

CăN Hộ CHO THUê

36.000.000 VND

115 m 2 | 3 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm

Ciputra Hà Nội115

Xem chi tiết

APARTMENT FOR LEASE

39.600.000 VND

154 m 2 | 3 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm

Ciputra Hanoi

Xem chi tiết

CIPUTRA HANOI

1.450 VND

142 m 2 | 3 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm

Link 3 Ciputra Hanoi

Xem chi tiết

APARTMENT FOR LEASE

77.000.000 VND

267 m 2 | 4 Phòng ngủ | 3 Phòng tắm

Ciputra Hanoi

Xem chi tiết

APARTMENT FOR LEASE

1.450 VND

114 m 2 | 3 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm

Ciputra Hanoi

Xem chi tiết

APARTMENT FOR LEASE

51.000.000 VND

106 m 2 | 3 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm

Vinhomes Metropolis

Xem chi tiết

APARTMENT FOR LEASE

49.000.000 VND

79 m 2 | 2 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm

Vinhomes Metropolis

Xem chi tiết

Không tìm thấy kết quả